I samarbete med byrån Reklambryggan har Satchmo tagit fram formgivning samt producerat Aspocomps mässmonter för 2012 års SEE-mässan i Kista. Uppdraget var speciellt då Aspocomp vid detta tillfälle för första gången presenterade sin nya profil, som vi tillsammans med Reklambryggan under året arbetat fram. Förutom själva montern, så ingick även formgivning av produktblad, dryckesettiketer, flyers samt rollups.