Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en oberoende intresse- och branschorganisation för Sveriges stadsnät med om kring 450 medlemmar. Satchmo fick, i samarbete med Spotted AB, uppdraget att ta fram en ny grafisk profil samt idé och koncept till deras årskonferens samt 15-årsjubileum. Uppdraget bestod också i formgivning och produktion av konferensens programblad.